Betrokkenheid met het Joodse volk

Een uniek volk, dat ondanks zware pogroms in de afgelopen 2000 jaar nog steeds bestaat. De christenheid is vaak de oorzaak geweest van martelingen en zware discriminatie die zij hebben ondervonden. Omdat de Bijbel laat zien dat de Here God zich blijvend verbonden heeft met dit volk, hebben we dit volk en de mensen van dit volk lief. We worden daarin aangespoord door wat Paulus schrijft aan de christenen in Rome. Hij schrijft dat hij het evangelie aan heidenen vertelt om "mijn verwanten wat betreft het vlees (joden) tot jaloersheid te verwekken en enigen van hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden" (Romeinen 11:13-15)

We ondersteunen maandelijks het opvanghuis "Beit Ha Yeshua". Hier worden mensen met verslavingsproblematiek opgevangen. Zij horen daar dat Jezus de beloofde Messias is. Ze krijgen onderdak, voedsel en begeleiding in hun strijd tegen hun verslaving.

Beit HaYeshua

Verslaafden aan alcohol en drugs leven op hun dagelijkse portie drugs of alcohol en eten heel weinig. Zij komen aan geld door prostitutie of diefstal. Wanneer er geen hulp komt, gaan zij de afgrond, de dood in.

In Jeruzalem is een afkickcentrum Beit HaYeshua, wat 'Huis van de verlossing' betekent. In het programma staat Jezus de Messias centraal. Alleen door Hem zullen ze kracht ontvangen om met hun oude leven te breken. Dit is al vaak gebeurd!

Dagelijks doet men in dit centrum bijbelstudie met de gasten. Velen sluiten zich aan bij de gemeente die voor 60% uit ex-verslaafden bestaat. 

In afgelopen jaren zijn meer dan 40 personen genezen en zijn in Jezus als hun Heiland gaan geloven.