Wekelijkse Zondagsdienst

Elke zondag komen wij samen in het Parochiaal Centrum te Westkapelle. Deze samenkomsten duren van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Na afloop is er iets te drinken en gelegenheid om nog wat na te praten of met elkaar kennis te maken.

In onze samenkomsten doen we V.E.E.L.: 

We Vieren wat we in Christus hebben ontvangen. We Eren de Here God om wie Hij is. We zijn verwonderd over Zijn grootheid en Zijn liefde. We Eren de Here God door trots te vertellen van Zijn grote daden en te getuigen van Zijn hulp. We Leren uit de Bijbel de Here God steeds beter kennen en tegelijk vormt Hij ons door wat we lezen.

Concreet

We zingen samen liederen en bidden samen. Ook nemen we tijd om een gedeelte uit de Bijbel te lezen. We willen ontdekken wat de Here God ons wil leren door het gedeelte dat die zondag uitgelegd wordt.

We zijn blij dat de Here God Zijn Woord aan ons heeft gegeven om ons op te bouwen, aan te sporen en te bemoedigen. Uit de Bijbel krijgen we zo praktische handvaten voor een leven tot eer van God.

Elke twee weken staan we stil bij het lijden en sterven van de Here Jezus, door de tekenen van brood en wijn. De Here Jezus heeft deze handeling gegeven om ons te leren leven uit genade en ons te bemoedigen op de weg die we gaan door het leven.

Bijbelstudie

Samen de Bijbel lezen

De Bijbel neemt een centrale plaats in ons gemeente-zijn. We stimuleren elkaar elke dag om uit de Bijbel te lezen. In onze zondagse samenkomsten neemt de Bijbel een zeer belangrijke plaats in en daarnaast is er tweewekelijks een bijbelstudie-avond. In deze studies stimuleren we elkaar om wat we lezen en bestuderen een veranderende invloed te laten hebben in ons leven.

Thuisgroepen

In september 2017 zijn we gestart met thuisgroepen. Dit zijn kleine groepjes van 10-14 personen die samen komen om elkaar te ontmoeten, elkaar te bemoedigen, samen te bidden en samen na te denken over een bijbelgedeelte. We noemen ze thuisgroepen omdat we via deze werking ieder die betrokken is bij de gemeente een "thuis" willen geven. Een "thuis" waar je je gedachten kan delen, waar naar je geluisterd wordt, waar je je welkom weet. Wil je graag deel uitmaken van een thuisgroep? Neem dan zeker contact met ons op!

Samen bidden

Bidden is de adem van de ziel.

Bidden heeft een belangrijke plaats in ons gemeente-zijn. Zowel persoonlijk als samen nemen we tijd om te bidden. Door te bidden eren we de Here God; we belijden zijn bestaan en erkennen onze afhankelijkheid van Hem in alle dingen.

Het gebed is een vast onderdeel van onze wekelijkse samenkomst. Daarnaast komen we elke week een uur samen bij een gemeentelid thuis om te bidden. We bidden dan voor de werkers in Gods wereldwijde werk, voor het Joodse volk, voor de verdrukte kerk. Tevens bidden we voor onze directe leefomgeving en voor noden in de gemeente. Gemeenteleden kunnen gebedspunten inbrengen. Daarnaast zijn er gemeenteleden die incidenteel of op regelmatige basis samen komen bij iemand thuis om te bidden.

In het voorjaar en het najaar hebben we een dag van gebed en vasten. Op die dag zijn er 3 gebedsbijeenkomsten bij een gemeentelid aan huis. Ook zijn er gemeenteleden die thuis tijd nemen om te bidden. Sommige gemeenteleden kiezen op die dag een vorm van vasten, door bijvoorbeeld een dag niet te eten, géén TV te kijken, niet te snoepen, of iets dergelijks. Iedereen is vrij in de invulling daarvan.

Kinderwerk

Kinderen nemen een belangrijke plaats in binnen onze gemeente.

Wij geloven dat geloofsopvoeding al jong kan beginnen en de gemeente en de kinderwerkers zetten zich hiervoor, in samenspraak met de ouders en de leiding van de gemeente, in.

We beginnen elke samenkomst op zondag met jong en oud samen. Na ongeveer 20 minuten begint een aangepast programma voor 2 verschillende leeftijdsgroepen in aparte ruimtes.

De Benjamins: van 0-6 jaar
Voor de kleinsten is er tijd en ruimte om te spelen, te zingen en te knutselen. Er wordt een kort bijbelverhaal verteld, met visuele ondersteuning. Liedjes en knutselwerkjes worden hierop aangepast. Vanaf ongeveer 2 jaar doen de kinderen hieraan mee. Voor de baby'tjes wordt er steeds opvang voorzien.

Zondagschool: van 6-10 jaar
De iets oudere kinderen krijgen onderwijs uit de bijbel met behulp van themaboeken. Zij worden wegwijs gemaakt in de bijbel en leren o.a. over de betekenis van de verschillende christelijke feesten. Ook maken zij kennis met christenvervolging, zending en evangelisatiewerk. Liederen, bijbelverhalen, bijbelteksten en knutselwerkjes ondersteunen hierbij.

Jeugdwerk

Ook jongeren hebben een plaats in de gemeente.

We willen een gemeente zijn waar het jonge elan zich leert te verbinden met de glorie van God in Jezus Christus en dat dit op een aanstekelijke manier zichtbaar mag worden in hun levens. Daarom hebben we enerzijds Shape voor jongeren tussen 10 en 15 jaar, met op regelmatige basis een apart programma op zondagmorgen tijdens de samenkomst waarbij onderwijs voorzien wordt op een eigentijdse manier, helemaal op maat van deze jongeren. 

Anderzijds is er de jeugdgroep Flow die regelmatig op vrijdagavond samenkomt. Flow is gericht op 14 tot 18 jaar en is aangesloten bij het EJV (Evangelisch Jeugdverbond). Wekelijks verzorgen we een gevarieerd programma, met studies over wie God en Jezus zijn, sport en spel en allerlei andere activiteiten. Vier keer per jaar is er ook een jeugddienst op zondag. We vinden belangrijk dat deze diensten door en voor jongeren zijn en dat ze door hun actieve betrokkenheid tijdens deze samenkomsten mogen groeien naar een rol als levend onderdeel in de gemeente van Christus. Hierbij worden ze gestimuleerd om hun gaven en talenten in te zetten.

Iedereen is welkom; gelovig of niet gelovig, het maakt niet uit! We hopen je zeker eens op bezoek te krijgen.

Je kan "Flow" uiteraard ook volgen op Facebook!