Ondersteuning in het zendingswerk

Het evangelie van Jezus Christus werd zo'n 60 jaar na Zijn aardse leven doorvertelt door de mensen die Jezus zelf hebben gezien en gehoord. Ze deden dat eerst in Jeruzalem en daarna in de gebieden rondom Jeruzalem. Vervolgens zijn ze in de eerste eeuw rondgetrokken door grote gebieden van het toenmalige Romeinse rijk. Generatie op generatie is wat de eerste volgelingen hadden opgeschreven bewaard gebleven en door verteld aan een nieuwe generatie. Vanaf 1800 heeft dit doorvertellen een enorme impuls gekregen en zijn wereldwijd mensen actief om de boodschap van Jezus Christus door te geven. Zij geven met ons gestalte aan Jezus opdracht " Ga dan heen en onderwijs al de volken hen dopend in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." Mattheüs 28:19.

We zijn betrokken bij één gezin dat daarin actief is. 

Rien & Maaike in Thailand

Rien en Maaike zijn uitgezonden door zendingsorganisatie OMF en werken al sinds 1989 in het noorden van Thailand onder de Pwo Karèn, een minderheid met een aparte cultuur (https://www.elim.nl/nl/projectenthailand.html). Ze hebben in het gebied waar ze werken al veel mensen en kinderen met het Evangelie bereikt. Ook zijn er verschillende plaatselijke christelijke gemeenten gesticht.

Zij hebben daarnaast een bedrijf opgezet "Silaa-farm". Door dit bedrijf ontmoeten ze koffietelers. Door met hen samen te werken ontstaan er intensieve contacten, waarin ook het evangelie ter sprake komt.

Inmiddels zijn er verschillende projecten en activiteiten:

  • Het Silaa-koffie-project is een koffiebedrijf dat samenwerkt met ongeveer 100 koffieboeren, die eerste kwaliteit organische Arabica-koffie verbouwen tegen een eerlijk prijs. Deze koffie wordt in diverse brandsterktes als bonen en gemalen vorm geëxporteerd en vanuit Nederland verdeeld.
  • Enkele keren per jaar worden er kinderkampen gehouden. Zo krijgen kinderen een ontspannen en volledig verzorgde vakantie. Tegelijk horen ze op een ontspannen manier van de Here Jezus.
  • Ze maken zondagschool-lessen met bijbehorende knutsel werkjes. Ze worden in de regio uitgeleend. In meer dan 18 hebben meer dan 300 kinderen deze materialen gebruikt.
  • Maaike verzorgt en helpt waar mogelijk zieke mensen.
  • Er is een voorleesclub voor oudere vrouwen, die wekelijks samen naar de Bijbel luisteren.
  • Vanuit Thailand worden contacten gelegd met christenen in om liggende gesloten landen. Ze helpen, bemoedigen en rusten plaatselijke christen toe in hun christen zijn.