Opnieuw online samenkomsten omwille van nieuwe corona-maatregelen

01-08-2020

Jullie zullen de ontwikkelingen rondom de toename van de COVID-19 besmettingen ook wel gevolgd hebben. De verscherping van de maatregelen hebben niet direct gevolgen voor de samenkomsten. Deze blijven toegestaan tot een maximum van 100. De aangepaste maatregelen hebben echter wel grote consequentie voor de kinder- en jeugdwerking op zondag. Kinderen die aan een kampwerking of een plaatselijke kinderwerking deelnemen mogen de week voorafgaand en de week na deze werking niet aan een andere kinderwerking deelnemen. Omdat de meeste kinderen van onze gezinnen door de week deelnemen aan landelijke en plaatselijke kinderwerkingen mogen zij niet naar de zondagschool.

Vanuit het werkteam hebben we naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkelingen bij degene die 19-07 hebben deelgenomen aan de samenkomst en verschillende anderen gepolst of ze de intentie hebben om in augustus deel te nemen aan de samenkomsten. Een klein deel gaf aan te blijven komen (3-5 personen) een overgroot deel gaf aan nog te wachten met deelnemen. Redenen die werden aangegeven zijn; eigen kwetsbaarheid (leeftijd en gezondheid); kwetsbaarheid van ouders vanwege ouderdom of ernstige ziekte (mantelzorg), kinderen niet naar de zondagschool mogen. 

Alles overziende hebben we als werkteam besloten terug te schakelen naar digitale samenkomsten tot en met 06-09. Het was niet gemakkelijk om dit besluit te nemen. Maar op deze manier kunnen we, in deze omstandigheden en met respect voor de zorgverantwoordelijkheid die verschillende van ons hebben, het beste gemeente brede ondersteuning in de relatie met Jezus aanbieden. De eerste fysieke samenkomst zal, zo de Here wil zijn, op zondag 13-09. Dit geeft voor iedereen duidelijkheid voor de komende 5 weken. Als er vragen of opmerkingen zijn over dit besluit neem dan even contact met mij op. Vanaf morgen 2 augustus, starten we de digitale samenkomsten terug op. De gebedssamenkomsten blijven wel doorgaan in Westkapelle, zo willen we degene die wel een mogelijkheid hebben om te komen de gelegenheid geven om samen te komen (natuurlijk met de richtlijnen die we eerder toezonden). Die starten iedere zondag om 19u45. Westkapelle. Er zal dan ook een collecte zijn.