Aanslagen in Zaventem en Brussel

Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun families van de aanslagen in Zaventem en Brussel. We bidden voor hen. Ook bidden we voor de overheden dat ze wijs zullen handelen en besluiten. We beseffen dat we in een wereld leven waarin de veiligheid die we elkaar als mensen...
Lees meer →